Raport bieżący 2/2023 Temat: Powołanie członka Zarządu Gaming Factory S.A.