Przyjęcie przez Gaming Factory S.A. polityki dywidendowej