Powołanie Członków Rady Nadzorczej Gaming Factory SA