Powołanie Członków Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A.