Powołanie Członków Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. na nową kadencję.