Powołanie Członka Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A.

kandydat na członka Rady Nadzorczej CV + zgoda