Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta – zawarcie umowy pożyczki