Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii G