Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMING FACTORY S.A.