Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A.