Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A