Korekta treści raportu numer 30/2023 – Informacja o transakcji na akcjach Gaming Factory S.A.