Informacja o podjęciu zobowiązania do nie zbywania akcji Spółki w okresie do 30 czerwca 2024 r.